REKLAMACJA Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI PRODUKTU LUB TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ

Procedura reklamacji:

  • Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@literaturainspiruje.pl  lub pisemnie na adres: ul. Szafarnia 11 lok. F8, 80-775 Gdańsk.
  • W celu złożenia reklamacji prosimy o wypełnienie FORMULARZA REKLAMACJI, możliwego do pobrania u dołu strony.
  • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Szczegółowe zapisy dotyczące reklamacji znajdują się w REGULAMINIE:

– dla umów zawieranych od 01.01.2023 r. –  §7  niniejszego Regulaminu

– dla umów zawartych przed 31.12.2022 r. –  §7  oraz  §13 niniejszego Regulaminu 

 

FORMULARZE REKLAMACJI ORAZ ZWROTU DO POBRANIA TUTAJ!